ZDĚNÉ
TRAFOSTANICE

Zděné trafostanice

Jedná se o jeden ze základních druhů trafostanic. Technologická zařízení jsou umístěna v obestavěném prostoru. Vzhledem k tradici výstavby tohoto druhu trafostanic je v současné době v provozu množství zděných trafostanic, které se vzájemně liší uspořádáním, vzhledem i použitým materiálem. Z konstrukčního hlediska je lze rozdělit na samostatně stojící a vestavěné. Samostatně stojící zděné trafostanice tvoří samostatný objekt a slouží pouze účelu transformace el. energie. Vestavěné trafostanice jsou součástí většího stavebního celku – například výrobní haly, administrativní budovy nebo sportovní haly. Část objektu je v tomto případě vyhrazena pro trafostanici buď přímo při výstavbě nebo dodatečně adaptována.

Zděné trafostanice mají zpravidla vnitřní obsluhu, transformátory, VN a NN technologie jsou přístupny zvenčí dveřmi. Vnitřní uspořádání je dáno typem trafostanice, technologií a zejména u vestavěných trafostanic prostorovými dispozicemi objektu. Jednotlivé části technologie jsou odděleny zděnou přepážkou, plotem, vstupní dveře mohou být nahrazeny drátěnou brankou apod. Konkrétní osazení technologickými zařízeními se odvíjí od potřeb provozovatele trafostanice. Obchodní měření odběru el. energie u odběratelských trafostanic může být realizováno na VN i NN straně podle specifikace trafostanice a požadavků rozvodného závodu.

Zděné trafostanice mohou být osazeny libovolným množstvím transformátorů. Standardně jsou osazovány transformátory do jednotlivého výkonu
1000 kVA, ve speciálních případech i většími. Lze použít olejové i suché transformátory.

Výhodou zděných trafostanic je možnost osazení libovolným množstvím technologie, variabilita a bezpečnostní hledisko – technologie je uzavřena uvnitř a není k ní možný přístup, nehrozí tím pádem riziko úrazu. Značnou nevýhodou je délka výstavby a omezená doba realizace s ohledem na roční období.

Zaujaly Vás naše služby? Zavolejte nám a domluvíme se. Těšíme se na spolupráci.