REVIZE A VYHLEDÁVÁNÍ PORUCH
na zařízení NN a VN

Revize a vyhledávaní poruch na zařízení NN a VN

Od roku 1998 provádíme pravidelné a výchozí revize transformátorů a zařízeni VN v napěťové hladině 22/0,4 kV od dodavatele elektrické energie ve vlastnictví zákazníka. Ročně provedeme od 15 do 80 ks revizí transformátorů a rozvoden VN/NN, tzn. kompletní služby v oblasti energetiky v části vysokého napětí: údržby, revizí, servisu vysokonapěťových transformátorů a rozvoden, nastaveni proudových ochran, zkoušek a doplněni olejů a podobně. Při revizi provádíme pomocí termokamery diagnostická měření, které v případě potřeby určí další opatření k zajištění bezporuchového chodu elektrického zařízení – termorevize. Výsledek zkoušek bývá vyjádřením průměrné hodnoty průrazného napětí a jejím rozptylem s 95 % pravděpodobností. Tato hodnota ve vztahu k provoznímu napětí umožní provozovatelům další rozhodnutí o následném provozu, popřípadě opravě – výměně el. zařízení. 

Zajištujeme vedení prací na straně VN/ 22 kV, vypsaní příkazu „B“ na prováděné práce, zjišťujeme rovněž doplněni anebo přezkoušení ochranných a pracovních pomůcek.

Hledání poruch kabelů

Provádíme lokalizaci kabelových tras tzv. „trasování vedení“, diagnostiku poruch na kabelech NN – vodivé spojení mezi žílami – vodiči kabelu/ zkratů s pomocí A-rámu (zemní vratné sondy) spojené s přijímačem za použití vysílače jsme vždy přesně dohledali plášťové poruchy inženýrské sítě – vedení. A – rám sleduje signál protékající po síti a množství signálu je vizuálně zobrazeno na displeji grafem sloupce, číselným údajem a současně výškově proměnným zvukovým signálem. V dosavadní letité praxi jsme vždy jsme 100 % určili přesné místo poruchy pomocí metody měření „krokového napětí“ a nebo pomocí rázového generátoru izolovaného napětí. Trasování kabelového vedení v zemi doporučujeme před zahájením zemních prací, kdy se označí přesné uložení kabelových vedeních a třeba již zakreslených v dokumentaci, ale přesným zaměřením vyloučíme mimořádnou událost poškozením kabelů, následnou odstávku vedení a jeho opravu. Většinou takové události jsou spojené z finančními náklady za opravu kabelu a další náklady jsou za výpadek výroby při odstávce el. vedení.

Zaujaly Vás naše služby? Zavolejte nám a domluvíme se. Těšíme se na spolupráci.